دلم برایت تنگ شده...

به دیدارم بیا هر شب در این تنهایی تنها و تاریک خدا مانند

مرداد 88
1 پست